Hitele van? Belegondolt abba, hogy mi történne, ha Ön tartósan nem tudna fizetni?

Összegyűjtöttük a hitelesek legnagyobb félelmeit és erre dolgoztunk ki megoldást a Lépéselőny Egyesülettel.

Biztosítónk főbb adatai

Név: Groupama Biztosító Zrt
Székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné u. 1/C.
Levélcím: 1146 Budapest, Erzsébet királyné u. 1/C.
Jogi formája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság (alapítva: 1987)
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071

Társaságunk a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál került bejegyzésre

Kérdés és panasz esetén ügyfelünk személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban dolgozó munkatársaihoz fordulhat.

Telefonon keresztül a biztosító TeleCenter számán +36 1 467 3500, illetve elektronikus levélben az info@groupamagarancia.hu címen is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Amennyiben ügyfelünk írásban kíván bejelentést tenni azt a 1380 Budapest, Pf. 1049 levélcímen és a +36 1 361 0091 telefax számon is megteheti.

A biztosító felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja. A Felügyelet elérhetőségei: székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777, helyi tarifával hívható telefonszám: +36 40 203 776, központi fax: +36 1 489 9102, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu. A 2010. évi CLVIII. törvényben foglalt fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén ügyfelünk bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (levélcím: 1534 Budapest, 1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: +36 1 489 9100, e-mail: pbt@pszaf.hu) eljárását kezdeményezheti.

A permegelőző eljárások közül ügyfelünk közvetítői eljárást is kezdeményezhet a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján.

Kárbejelentés és minden egyéb ügyintézés

Optimális Biztosítás Kft (Lépéselőny Egyesület megbízásából)
1181 Budapest, Üllői u. 395.
Telefon: +36 1 297 01 55
Fax: +36 1 290 09 78
E-mail: info@optimalisbiztositas.hu , info@optimalis.info
Web: www.optimalisbiztositas.hu, www.optimalis.info

Optimális Biztosítási Portfólió Kft
Székhely: 1181 Budapest, Kemény Zsigmond u. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-864733,
Felügyeleti hatóság: MNB;
Felügyeleti engedély szám: 35387/3/2005
Eljárás minősége: független biztosításközvetítő;

Társaságunk a biztosítók nevében nem jár el, nincs közvetlen vagy közvetett részesedése biztosítóban, más biztosításközvetítőben;

A szerződések gondozására az Optimális Biztosítási Portfólió Kft. ügyfélszolgálatot, kárügyintézési és jogi apparátust működtet.

Ügyfélszolgálat:
1181 Budapest, Üllői u. 395.
Telefon: +36 1 297 01 55
Fax: +36 1 290 09 78
E-mail: info@optimalisbiztositas.hu , info@optimalis.info
Web: www.optimalisbiztositas.hu, www.optimalis.info

Lépéselőny Egyesület:

Az egyesület célul tűzte ki, hogy tagjai és pártoló tagjai számára elérhetővé tegye egy biztonságos és kiszámítható jövő elérését

Cím: 3246 Mátraderecske, Kossuth u. 56.
Adószám: 18589159-1-10

Adatok
Alapszabály ITT, Felvételi kérelem ITT
A mindkét fél megelégedésére szolgáló kapcsolat reményében

Ügyféltájékoztató